Студентське самоврядування

Студентський деканат фармацевтичного факультету створений та працює згідно із Положенням про органи студентського самоврядування у Буковинському державному медичному університеті.

До робочих органів студентського деканату входить ряд комісій: навчальна, наукова, культури та дозвілля, спортивно-оздоровча, соціально-психологічних питань, інформаційно-правова та міжнародних зв’язків.

Член вченої ради фармацевтичного факультету. Очолює навчальну комісію. Спільно зі старостами курсів, комісія виконує наступні завдання: сприяння навчальній діяльності студентів; аналіз навчальної дисципліни студентів, оперативне реагування на її порушення; написання що семестрових звітів про результати екзаменаційної сесії; контроль за рівнем пропусків; облік щомісячних атестацій; щомісячні засідання з питань організації та контролю роботи старост курсів та академічних груп; контроль за виконанням студентами Правил внутрішнього трудового розпорядку університету; виписування та реєстрація допусків та довідок студентам.

Тимчик Ангеліна Олегівна

Студентський декан факультету

Член вченої ради фармацевтичного факультету. Очолює навчальну комісію. Спільно зі старостами курсів, комісія виконує наступні завдання: сприяння навчальній діяльності студентів; аналіз навчальної дисципліни студентів, оперативне реагування на її порушення; написання що семестрових звітів про результати екзаменаційної сесії; контроль за рівнем пропусків; облік щомісячних атестацій; щомісячні засідання з питань організації та контролю роботи старост курсів та академічних груп; контроль за виконанням студентами Правил внутрішнього трудового розпорядку університету; виписування та реєстрація допусків та довідок студентам.

Євчук Андрій Васильович

Голова наукової комісії

Олександра член вченої ради фармацевтичного факультету. Інформаційно-правова комісія бере активну участь у суспільно-громадському житті факультету, забезпечує захист прав та інтересів студентів. Окрім того, члени комісії інформують студентів про новини не лише факультету, але й БДМУ загалом

Жмурко Олександра Сергіївна

Голова інформаційно-правової комісії

Основними завданнями комісії є організація співробітництва з органами студентського самоврядування інших вищих навчальних закладів і молодіжними та громадськими організаціями; участь у вирішенні питань міжнародного обміну та академічної мобільності студентів.

Харина Маріна Володимирівна

Голова комісії міжнародних зв’язків

Студенти соціально-побутової комісії сприяють створенню необхідних умов проживання та відпочинку студентів факультету, є організаторами благодійних акцій, які за підтримки кураторів факультету регулярно проводяться

Рябчинська Марта Вікторівна

Голова соціально-побутової комісії

Основні завдання надання всім творчим людям можливості проявити свої творчі здібності та таланти на базі палацу «Академічний»; розширення культурного світогляду студентів; підвищення культури спілкування; виховання почуття патріотизму до нашої держави та університету; допомога студентам у організації та підготовці святкових заходів з нагоди свят.

Кузняк Вікторія Іванівна

Голова комісії культури та дозвілля

Пріоритетним напрямком роботи комісії є пропаганда здорового способу життя серед студентів факультету, залучення студентів до спортивних гуртків університету, сприяння їх участі у різноманітних конкурсах та змаганнях.

Місюрка Павло Васильович

Голова спортивно-оздоровчої комісії

Ластовиченко Єлизавета Андріївна

Член студентської ради університету

Фармація — одна з найдавніших сфер людської діяльності, яка зародилася на зорі цивілізації для забезпечення найважливішої потреби людини – бути здоровою.

Контакти

Copyright © 2022. All rights reserved. З любов’ю до декана від Doctor MOM