Студентський деканат.

Студентський деканат фармацевтичного факультету створений та працює згідно із положенням про органи студентського самоврядування у Буковинському державному медичному університеті. До робочих органів студентського деканату входить ряд комісій: навчальна, наукова, культури та дозвілля, спортивно-оздоровча, соціально-психологічних питань, інформаційно-правова та міжнародних зв’язків.

Image

Клюйко Анастасія Анатоліївна 5 курс, 1 група
Студентський декан факультету, голова навчальної комісії


Спільно зі старостами курсів, комісія виконує наступні завдання: сприяння навчальній діяльності студентів; аналіз навчальної дисципліни студентів, оперативне реагування на її порушення; написання що семестрових звітів про результати екзаменаційної сесії; контроль за рівнем пропусків; облік щомісячних атестацій; щомісячні засідання з питань організації та контролю роботи старост курсів та академічних груп; контроль за виконанням студентами Правил внутрішнього трудового розпорядку університету; виписування та реєстрація допусків та довідок студентам.


Image

Маліношевська Аріна Олександрівна 5 курс, 2 група
Голова наукової комісії Студентський декан 2019-2020 н.р.


Члени наукової комісії беруть активну участь у проведенні конференцій та олімпіад. Одним із пріоритетних завдань комісії є сприяння науковій діяльності на факультеті, підвищення мотивації студентів до наукової роботи.


Image

Римарович Ірина Анатоліївна 4 курс, 1 група
Голова інформаційно-правової комісії


Члени комісії беруть активну участь у суспільно-громадському житті факультету, забезпечують захист прав та інтересів студентів. Окрім того, інформують студентів про новини не лише факультету, але й всього БДМУ


Image

Ніколайчук Крістіна Констянтинівна 3 курс, 4 група
Голова комісії міжнародних зв’язків


Основними завданнями комісії є організація співробітництва з органами студентського самоврядування інших вищих навчальних закладів і молодіжними та громадськими організаціями; участь у вирішенні питань міжнародного обміну та академічної мобільності студентів.


Image

Курдя Тетяна Юріївна 4 курс, 1 група
Голова соціально-побутової комісії


Студенти соціально-побутової комісії сприяють створенню необхідних умов проживання та відпочинку студентів факультету, є організаторами благодійних акцій, які за підтримки кураторів факультету регулярно проводяться


Image

Варфоломеєва Катерина Михайлівна 3 курс, 4 група
Голова комісії культури та дозвілля


Основні завдання надання всім творчим людям можливості проявити свої творчі здібності та таланти на базі палацу «Академічний»; розширення культурного світогляду студентів; підвищення культури спілкування; виховання почуття патріотизму до нашої держави та університету; допомога студентам у організації та підготовці святкових заходів з нагоди свят.


Image

Зелінко Роман Ігорович 5 курс, 1 група
Голова спортивно-оздоровчої комісії


Пріоритетним напрямком роботи комісії є пропаганда здорового способу життя серед студентів факультету, залучення студентів до спортивних гуртків університету, сприяння їх участі у різноманітних конкурсах та змаганнях.


Image

Пазинюк Анна Юріївна 4 курс, 1 група
Член студентської ради університету
Image

Потапенко Анастасія Сергіївна 4 курс, 1 група
Член студентської ради університету