УВАГА_випускні іспити!

Dean's OfficeNews & Events

Шановні студенти 6 курсу!

Випускні іспити у 2019-2020 н.р. заплановані на 13 лютого (Технологія лікарських засобів; Організація та управління у фармації) та 21 лютого (Фармацевтична хімія; Фармакогнозія; Клінічна фармація).

До 12 лютого необхідно підписати в деканаті залікові книжки та отримати допуск до випускних іспитів.

Випуск – 28 лютого 2020 р.