Робота студентських наукових гуртків кафедр фармацевтичного факультету

Студентське наукове товариство (СНТ)

Буковинського державного медичного університету (БДМУ) є самостійним , неприбутковим, добровільнимобєднанням студентів Університету , які цікавляться науковими проблемами медицини та мають здібності до творчої, організаційної та науково-дослідної роботи, створеним з метою захисту прав та інтересів молодих науковців щодо питань наукової діяльності , підтримки наукоємних ідей , інновацій та обміну знаннями.
СНТ здійснює свою діяльність зг ідно з Конституцією України, Законами України «Про вищу освіту», «Про об’єднання громадян», нормативними документами Міністерства освіти і науки та Міністерства охорони здоров’я України, відповідно до Статуту Університету та на підставі Положення про Студентське наукове товариство.
Детальну інформацію про напрямки діяльності, проекти та перспективи : snt.bsmu.edu.ua

Image
Image