Наукова діяльність.

 

ННаукова діяльність та характеристика випускових кафедр. Випусковими кафедрами факультету є кафедра фармації; медичної та фармацевтичної хімії; фармацевтичної ботаніки та фармакогнозії; внутрішньої медицини та інфекційних хвороб, на яких викладаються фундаментальні та професійно-орієнтовані дисципліни.

Кафедра фармації створена в 2004 році. Завідувачем кафедри фармації є кандидат фармацевтичних наук, доцент Геруш О.В. На кафедрі працює 17 науково-педагогічних працівників. Серед викладачів кафедри є  6 кандидатів наук, в тому числі 5 – кандидати фармацевтичних наук).

На кафедрі виконуються дисертаційні роботи на здобуття наукового ступеня доктора фармацевтичних наук (доцент Геруш О.В.), 5 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук. Співробітники кафедри фармації виконують науково-дослідну роботу на тему: «Фармакологічне та фармакоекономічне обгрунтування застосування засобів з антиоксидантною активністю за ушкодження нирок та органів травлення».

Керівник НДР – кандидат фармацевтичних наук, доцент Геруш О.В.

Image

Навчально-виробнича аптека кафедри фармації

Кафедра фармації розміщена у двох навчальних корпусах за адресами вул. Целана, 9 та вул. Чорноморська, 15а. Лекції читаються у двох лекційних залах на 80 і 200 посадочних місць у навчальному корпусі по вул. Целана, 9 та у залі на 350 місць навчального корпусу по вул. Чорноморській, 15а. Лекційні зали оснащені проекційною апаратурою (мультимедійний проектор EPSON EMP-S3L, графопректори ЛІТЕР 2250), екранами,  дошками, що дозволяє широко використовувати в навчальному процесі мультимедійні презентації лекцій, кольорові прозірки тощо.

Практичні заняття з аптечної та промислової технології лікарських засобів, організації та економіки фармації, менеджменту та маркетингу у фармації, фармакогнозії, ресурсознавства лікарських рослин, фармакології, фармацевтичного та медичного товарознавства проводяться в тематично оснащених навчальних аудиторіях.

У навчальному корпусі по вул. Целана, 9 розташовано 6 навчальних аудиторій, лабораторія, лаборантська, кабінети завідувача кафедри, доцентів та асистентів.

Фармакогностичні аудиторії (2 аудиторії) оснащені гербаріями та зразками лікарської рослинної сировини, яка розміщена згідно класифікацій діючих речовин лікарських рослин, наочно представлені зображення лікарських рослин у вигляді таблиць. Для проведення мікроспічного аналізу лікарської рослинної сировини є мікроскопи,  лупи, препарувальні голки, предметні й покривні скельця, пробірки, чашки Петрі, серветки, скляні палички та необхідні реактиви.

У навчальних аудиторіях з організації та економіки фармації, менеджменту і маркетингу у фармації представлено основні нормативні документи з організації роботи аптек, накази МОЗ України та постанови Кабінету Міністрів України щодо діяльності фармацевтичних підприємств, які є необхідними для підготовки до практичних занять та подальшої практичної діяльності провізорів та фармацевтів. На заняттях використовуються таблиці з організації та економіки фармації, зразки документації, яка передбачена в аптеках.

В аудиторіях з фармакології (2 аудиторії) представлено програмні лікарські препарати в оригінальній упаковці, рецептурні бланки, навчальні таблиці, інструкції та анотації на лікарські препарати, які є на фармацевтичному ринку України. Комплект препаратів в оригінальній упаковці поповнено гомеопатичними лікарськими препаратами вітчизняного та закордонного виробництва. Оформлено вітрину проспектів сучасних лікарських препаратів. Постійно доповнюється шафа-експозиція лікарськими препаратами, які з’являються на полицях аптек.

У корпусі по вул. Чорноморська, 15а розташовані 4 навчальні аудиторії, лаборантська, кабінет для доцентів, асистентів, матеріальні кімнати.

Аудиторії з промислової та аптечної технології лікарських засобів (3 аудиторії) оснащені асистентськими столами, на яких розміщена нормативно-технічна документація, фармакопейні статті, вертушки із штангласами, заповненими лікарськими речовинами, набором меблів для зберігання різних груп лікарських речовин (шафа для зберігання пахучих та барвних лікарських речовин, металева шафа для зберігання сильнодіючих та отруйних речовин, шафи для зберігання звичайних лікарських речовин), є стіл провізора-аналітика з набором реактивів та реагентів для проведення повного хімічного аналізу (якісного, кількісного) лікарських засобів, виготовлених в аптеці. Навчальні лабораторії укомплектовані аптечним (фармацевтичним) обладнанням для виготовлення та контролю якості лікарських форм (автоклав, дистилятор ДЕ-25, бюреткові установки, торсійні та ручні ваги (ВР-1, ВР-5, ВР-10) з наборами різноважок тощо), є в наявності апарат для визначення сумісності ліків.

Аудиторія з фармацевтичного та медичного товарознавства оснащена набором медичних інструментів (ножиці медичні, скальпелі, зажими, щипці, корнцанги, пінцети, долото медичне, та інші), виробами медичного призначення, є необхідна нормативно-технічна документація.

Підготовлено навчальні стенди з усіх професійно-орієнтованих дисциплін, що викладаються на кафедрі фармації.

Випусковою кафедрою студентів фармацевтичного факультету є кафедра медичної та фармацевтичної хімії, на якій зосереджено викладання блоку хімічних дисциплін: неорганічної, аналітичної, органічної, фізичної та колоїдної. Професійно-орієнтованими дисциплінами є фармацевтична хімія та медична хімія.

Кафедра медичної та фармацевтичної хімії створена у 2011 році шляхом реорганізації кафедри медичної хімії, яка була утворена у 1980 році об'єднанням двох кафедр: біологічної хімії та загальної хімії, які, в свою чергу, були засновані у 1944 році. Очолює кафедру медичної та фармацевтичної хімії доктор хімічних наук, доцент  Братенко Михайло Калінінович (шифр 02.00.03 – органічна хімія).

На кафедрі медичної  та фармацевтичної хімії працює 2 доктори хімічних наук та 8 кандидатів хімічних наук.

На кафедрі виконується науково-дослідна тема: «Синтез, хімічні властивості та біологічна активність нових типів 4-функціоналізованих піразолів»  № державної реєстрації 01.05.4004282, науковим керівником якої є доктор хімічних наук, доцент Братенко М.К.

На даний час на кафедрі медичної та фармацевтичної хімії виконується одна докторська та п’ять кандидатських дисертацій.

Кафедра медичної та фармацевтичної хімії розташована у теоретичному корпусі університету по вул. Богомольця, 2 із загальною площею 527,7 м2, з яких 283 м2займають 8 навчальних аудиторій. У лаборантських приміщеннях (2 кімнати) готують необхідні реактиви і матеріали для навчального процесу. На кафедрі обладнано дві лабораторії органічного синтезу, вагова кімната на 14 аналітичних ваг, 5 кабінетів для роботи науково-педагогічних працівників.

Навчальні аудиторії кафедри організовано з усіх дисциплін, які читають на спеціальностях «Фармація» та «Клінічна фармація». Вони обладнані необхідною апаратурою, реактивами, матеріалами, мають достатній фонд таблиць, слайдів. На кафедрі є мультимедійний проектор NEC VT 491C, два графопроектори. Для забезпечення навчального процесу використовуються іоновимірувачі, потенціометри – рН–метри, аквадистилятори, аналітичних ваги, торсійні ваги, фотоелектроколометри,  поляриметри,  рефрактометри, центрифуги, термостати, сушильні шафи, муфельні печі, скляний вимірювальний посуд та інше обладнання.