Зустріч з випускниками Новоселицького медичного коледжу

Dean's OfficeNews & Events

16 квітня 2021 року відбулася онлайн зустріч випускників Новоселицького медичного коледжу з деканом фармацевтичного факультету доцентом Надією Палібродою та співробітниками кафедри фармацевтичної ботаніки та фармакогнозії БДМУ на чолі з завідувачем кафедри професором Олександром Захарчуком.

Проведена профорієнтаційна робота серед випускників спеціальностей «Лікувальна справа» та «Сестринська справа» ОКР «молодший спеціаліст».

Потенційні студенти ознайомилися з правилами та особливостями вступу на фармацевтичний факультет у 2021 році, кадровим складом та матеріально-технічною базу кафедр, перевагами, які надає навчання за освітньою програмою «Фармація» (освітній ступінь «магістр»), та переспективами подальшого працевлаштування і кар’єрного зросту. 

Фармацевтичний факультет запрошує на навчання!