Студентський деканат

    Студентський деканат фармацевтичного факультету створений та працює згідно із положенням про органи студентського самоврядування у Буковинському державному медичному університеті. До робочих органів студентського деканату входить ряд комісій: навчальна, наукова, культури та дозвілля, спортивно-оздоровча, соціально-психологічних питань, інформаційно-правова та міжнародних зв’язків.Клюйко Анастасія Анатоліївна 4 курс, 1 група

Студентський декан  факультету, голова навчальної комісії

    Спільно зі старостами курсів, комісія виконує наступні завдання:

  •    сприяння навчальній діяльності студентів;
  •    аналіз навчальної дисципліни студентів, оперативне реагування на її порушення;
  •    написання що семестрових звітів про результати екзаменаційної сесії;
  •    контроль за рівнем пропусків;
  •     облік щомісячних атестацій;
  •    щомісячні засідання з питань організації та контролю роботи старост курсів та академічних груп;
  •    контроль за виконанням студентами Правил внутрішнього трудового розпорядку університету;
  •    виписування та реєстрація допусків та довідок студентам.

 

Маліношевська Аріна Олександрівна 4 курс, 2 група

Голова наукової комісії

Члени наукової комісії беруть активну  участь у проведенні конференцій та олімпіад. Одним із пріоритетних завдань комісії є сприяння науковій діяльності на факультеті, підвищення мотивації студентів до наукової роботи. Римарович Ірина Анатоліївна 4 курс, 1 група

Голова інформаційно-правової комісії

 Члени комісії беруть активну участь у суспільно-громадському житті факультету, забезпечують захист прав та інтересів студентів. Окрім того, інформують студентів про  новини не лише факультету, але й всього БДМУНіколайчук Крістіна Констянтинівна 2 курс, 4 група

Голова комісії міжнародних звязків

Основними завданнями комісії є  організація співробітництва з органами студентського самоврядування інших вищих навчальних закладів і молодіжними та громадськими організаціями;      участь у вирішенні питань міжнародного обміну та академічної мобільності студентів.Курдя Тетяна Юріївна 4 курс, 1 група

Голова соціально-побутової комісії

 Студенти соціально-побутової комісії сприяють створенню необхідних умов проживання та відпочинку студентів факультету, є організаторами благодійних акцій, які за підтримки кураторів факультету регулярно проводяться
Варфоломеєва Катерина Михайлівна 3 курс, 4 група

Голова комісії культури та дозвілля

Основні завдання  надання всім творчим людям можливості проявити свої творчі здібності та таланти на базі палацу «Академічний»; розширення культурного світогляду студентів; підвищення культури спілкування; виховання почуття патріотизму до нашої держави та університету; допомога студентам у організації та підготовці святкових заходів з нагоди свят.Зелінко Роман Ігорович 4 курс, 1 група

Голова спортивно-оздоровчої комісії

Пріоритетним напрямком роботи комісії є пропаганда здорового способу життя серед студентів факультету, залучення студентів до спортивних гуртків університету, сприяння їх участі у різноманітних конкурсах та змаганнях.Пазинюк Анна Юріївна 4 курс, 1 група

Член студентської ради університету
Потапенко Анастасія Сергіївна 4 курс, 1 група

Член студентської ради університетуComments