Студентське наукове товариство

Робота студентських наукових гуртків  кафедр фармацевтичного факультету

 на 2018-2019 н.р.


Прізвище та ініціали

Науковий керівник

Тема

Кафедра

Сидор В. В. –

2 гр, 4 курс

асистент Садогурська К.В.

Дослідження антидіабетичної активності нанохрому цитрату на моделі експериментального ЦД

фармації

Пазинюк А. Ю. –

1 гр, 4 курс

к.фарм.н.

Богдан Н.С.

Маркетинговий аналіз забезпечення лікарськими засобами людей із захворюванням ВІЛ/СНІД в Чернівецькій області

фармації

Клюйко А. А. –

1 гр, 4 курс

к.фарм.н.

Паламар А.О.

Дослідження гіпоглікемічної активності нових похідних імідазолу

фармації

Богусевич А. Ю. –

2 гр, 4 курс

к.фарм.н.

Ткачук О.Ю.

Порівняльна оцінка методів отримання комбінованого олійного фітоекстракту

фармації

Ковальський Я. В. –

3 гр, 4 курс

асистент

Гудзь Н.А.

Дослідження гіпоглікемічної активності стевії та якону на моделі експериментального ЦД

фармації

Дорогін Я. Ю. –
6 гр. 4 курс


доц. Грозав А. М.

Використання комп’ютерного скринінгу для пошуку лікарських препаратів в ряду нових похідних імідазолу

медичної та фармацевтичної хімії

Дячук О.Т. –

1 гр. 2 курс

к.х.н.,
Окрепка Г. М.

Кількісне визначення ацетилсаліцилової кислоти у фармпрепаратах

медичної та фармацевтичної хімії

Гірняк А. М. –

1 гр., 3 курс


доц. Вінклер І. А.

Закономірності адсорбції деяких знеболювальних лікарських засобів на активованому вугіллі

медичної та фармацевтичної хімії

Сидор В. В. –

2 гр., 4 курс

Маліношевська А. 2 гр. 4 курс


асистент Кропельницька Ю.В.

Визначення натуральності меду методами фізико-хімічного аналізу

медичної та фармацевтичної хімії

Волощук А. В. –

1 гр., 3 курс

доцент

Перепелиця О. О.

Вивчення мікроелементного забезпечення добового харчового раціону студентів-медиків

медичної та фармацевтичної хімії

Клюйко А. А. –

1 гр., 4 курс

к.х.н.

Панасенко Н. В.

Вплив різних чинників на формування професійних якостей майбутнього фармацевта

медичної та фармацевтичної хімії

Мукан О. О.–

 1 гр., 2 курс


к.б.н.

Велика А. Я.

Фізико-хімічні методи дослідження питної води

медичної та фармацевтичної хімії

Різун Ю. В. –

1 гр.,2 курс

 

Пішак І. Р. –

1 гр., 2 курс


доцент

Степанчук В.В.

Хроноритми в житті рослин

 

кафедра фармацевтичної ботаніки та фармакогнозії

Михальська О. Ю. – 1 гр, 3 курс

 

доц. Горошко О.М.

Ефективність застосування ліпіну та ліпофлавону для профілактики нефротоксичної дії при гентаміциновій моделі ГПН

кафедра фармацевтичної ботаніки та фармакогнозії

Беліцька А. В. –

2 гр., 2 курс

 

ст. викл.

Сметанюк О.І.

Лікарські рослини Буковини в стоматології

кафедра фармацевтичної ботаніки та фармакогнозії

Бабинчук І. О. –

4 гр., 3 курс

 

к.фарм.н.

Сахацька І.М.

Використання чорнобривців у медицині

кафедра фармацевтичної ботаніки та фармакогнозії

Андрецюляк М. Р. – 2 гр., 3 курс

Д’якону А. М. –

 

 2 гр., 3 курс

асистент

Костишин Л.В.

 

Гомеопатія – користь чи шкода?

кафедра фармацевтичної ботаніки та фармакогнозії

Молодяну А. Ф. –

3 курс, 6 група

Шундяк О. С. –

6 гр., 3 курс

 

асистент

Ежнед М.А.

 

Дослідження впливу фітопрепаратів, що містять флавоноїди на гепатобіліарну систему

кафедра фармацевтичної ботаніки та фармакогнозіїComments